09-01-2016

ἀκοῦσαι

Εἰσβολὴ εἰς πανδοκεῖον Αἰγυπτίον

Ἐν τῇ πόλει Οὑρχάδα (Hurghada) τῆς Αἰγύπτου παρὰ τὸν Ἀράβιον Κόλπον κειμένῃ δύο ἄνθρωποι ὠπλισμένοι εἰς πανδοκεῖόν τινα εἰσβαλόντες τρεῖς ξένους μαχαίραις ἔκοψαν. Εἰκὸς δὲ τοὺς τοῦτο πεπονθότας ἀπὸ τῆς Αὐστρίας τε καὶ Σουηδίας εἶναι. Τὰ δὲ τραύματα αὐτῶν δεινά οὔκ ἐστιν.

Οἱ οὖν δύο κακοῦργοι εἰσέβαλον εἰς τὸ τρίκλινον τοῦ πανδοκείου μάχαιρας καὶ πιστόλια ἔχοντες. Εἰκὸς δὲ αὐτοὺς ἐν νῷ ἔχειν τοὺς ξένους αἰχμαλώτους λαβεῖν. Ἀλλὰ οἱ φύλακες αὐτοὺς κατέλαβον κωλύοντες τοῦτο ποιῆσαι. Τὸν μὲν ἀπέκτειναν, τὸν δὲ τεθρωσμένον ἀπήγαγον.

Ὁ δὲ ἕτερος τῶν κακούργων κατὰ τὸ ἐφημεριστήριον Associated Press φοιτητής ἐστιν εἴκοσι καὶ ἑνὸς ἐνιαυτῶν ἐν τῇ πόλει Καΐρῳ τῆς Αἰγύπτου οἰκῶν.

πηγή/bron: NOS Teletekst

Aanslag in hotel in Egypte

In de Egyptische badplaats Hurghada hebben twee gewapende mannen in een hotel drie toeristen neergestoken. De slachtoffers zouden uit Oostenrijk en Zweden komen. Ze hebben alleen lichte verwondingen.

De twee aanvallers drongen met een mes en een geweer het restaurant van het hotel binnen. Ze zouden van plan zijn geweest om toeristen te gijzelen, maar werden door veiligheidstroepen gepakt. Een van hen werd gedood, de ander is gewond afgevoerd.

Een van de twee aanvallers is volgens persbureau AP een 21-jarige student uit Caïro.

 

Advertisements